Specijalistička ordinacija dentalne medicine za oralnu kirurgiju Stjepan Siber, dr. med. dent., spec. oralne kirurgije obavlja djelatnost iz oralne kirurgije što podrazumijeva sve operacije u usnoj šupljini osim malignih tumora. Riječ je o (operacijskim) ekstrakcijama zuba, apikotomijama, cistektomijama, operacijama mekih tkiva, dentalnoj implantologiji, regeneraciji tvrdih i mekih tkiva (augmentaciji), podizanju dna sinusa, parodontološkim zahvatima (pokrivanje recesija, kiretaža).