ŽIVOTOPIS

Stjepan Siber rođen je 24. kolovoza 1980. u Osijeku gdje je završio svoje osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje. Godine 2005. diplomirao je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te stekao zvanje doktora stomatologije. Jednogodišnji je staž odradio u Privatnoj ordinaciji dentalne medicine Mladen Siber. U prosincu 2006. godine zaposlio se u KBC-u Osijek, a 2008. upisao je doktorski studij na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koji je završio 2016. obranom doktorske disertacije pod naslovom Sudskomedicinski aspekti procjene boli nakon ozljede lice, čeljusti i usta. U prosincu 2009. položio je specijalistički ispit iz oralne kirurgije. U srpnju 2010. godine izabran je u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja dentalna medicina, znanstvene grane oralna kirurgija na Medicinskom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Od rujna 2010. do lipnja 2011. bio je angažiran kao vanjski suradnik u Medicinskoj školi Osijek na nastavnom predmetu Stomatološka anatomija s gnatologijom. Od rujna 2013. do travnja 2016. godine zaposlenik je Doma zdravlja Osijek, na radnom mjestu oralnoga kirurga. U listopadu 2015. godine upisao je kurikulum „Specialist for Regeneration in Dental Implantology and Periodontology“ na Medicinskom fakultetu Charite u Berlinu koji je završio u rujnu 2016. godine. Od listopada 2016. zaposlenik je Specijalističke ordinacije dentalne medicine za oralnu kirurgiju Stjepan Siber.

U listopadu 2017. Godine izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

Redoviti je član Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju, Hrvatskog društva za oralnu kirurgiju i Hrvatskoga društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata. Član je stručnog vijeća HKDM-a. Sudjelovao je na brojnim kongresima u Hrvatskoj i svijetu.

 

ZNANSTVENA DJELATNOST

Dr. sc. Stjepan Siber u srpnju 2010. godine izabran je u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja dentalna medicina, znanstvene grane oralna kirurgija na Medicinskom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Disertaciju pod naslovom Sudskomedicinski aspekti procjene boli nakon ozljede lica, čeljusti i usta obranio je u studenom 2016. godine na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te stekao akademski stupanj doktora znanosti. Znastveni i stručni interes Stjepana Sibera obuhvaća istraživanja procjene bola u oralnoj i maksilofacijalnoj kirurgiji te područje ispitivanja biomaterijala koji se koriste za augmentaciju mekih i tvrdih tkiva u oralnoj kirurgiji i parodontologiji.

Objavio je 4 rada citirana u CC časopisima te 2 rada u ostalim indeksiranim časopisima (Scopus). Aktivno je sudjelovao na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu gdje je prikazao rezultate vlastitih istraživanja i postignuća te je objavio ukupno 4 kongresna priopćenja. Ukupno je 9 puta citiran u SCI, sa prosječnom citiranošću 1.80 po radu uz h-index 2.

 

NASTAVNA DJELATNOST

Pristupnik dr. sc. Stjepan Siber od srpnja 2010. godine u naslovnom je suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja dentalna medicina, znanstvene grane oralna kirurgija na Medicinskom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Od rujna 2010. do lipnja 2011. bio je angažiran kao vanjski suradnik u Medicinskoj školi Osijek na nastavnom predmetu  Stomatološka anatomija s gnatologijom.

 

 

STRUČNA DJELATNOST

U okviru stručne djelatnosti dr. sc. Stjepan Siber pokazuje posebno zanimanje za istraživanje procjene bola u oralnoj i maksilofacijalnoj kirurgiji te ispitivanje biomaterijala koji se koriste za augmentaciju mekih i tvrdih tkiva u oralnoj kirurgiji i parodontologiji.

U prosincu 2006. godine zaposlio se u KBC-u Osijek na odjelu za maksilofacijalnu kirurgiju, a u prosincu 2009. položio je specijalistički ispit iz oralne kirurgije. Od rujna 2013. do travnja 2016. godine zaposlenik je Doma zdravlja Osijek, na radnom mjestu oralnoga kirurga. U listopadu 2015. godine upisao je kurikulum „Specialist for Regeneration in Dental Implantology and Periodontology“ na Medicinskom fakultetu Charite u Berlinu koji je završio u rujnu 2016. godine. Od listopada 2016. zaposlenik je Specijalističke ordinacije dentalne medicine za oralnu kirurgiju Stjepan Siber.

Redoviti je član Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju, Hrvatskog društva za oralnu kirurgiju i Hrvatskoga društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata. Član je stručnog vijeća HKDM-a.

Bio je predavač na tečajima za trajnu edukaciju doktora dentalne medicine u Hrvatskoj:

Proljeće u Slavoniji, Osijek, 14.04.2012. (Odontogene upale – etiologija i terapija); Na desnoj obali Drave, Osijek, 29.04.2017. (Prezervacija alveole novim biomaterijalima).

Bio je predavač na tečajima u inozemstvu:

Zoboski seminar, Arabba – Italija 11. – 15. 12. 2013. (Augmentation – autologous VS xenologous materials); 21st Congress of BaSS, Banja Luka 12. – 15. 05. 2016. (Prezervacija alveole novim biomaterijalima)

Sudjelovao je na brojnim tečajima u Hrvatskoj i inozemstvu:

Domaći tečajevi

 1. 29. 09. 2007. „Iskustva u svadnevnoj praksi“, Đakovo
 2. 10. – 12. 12. 2009. II. kongres Hrvatskoga društva za oralnu kirurgiju. Godišnji sastanak Hrvatskoga društva  za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata, Zagreb.
 3. 27. 03. 2010. „Idemo dalje!“, Virovitica
 4. 12. 11. 2010. Simpozij „Odabrana poglavlja iz dječje otorinolaringologije“, Osijek
 5. 25. – 26. 02. 2011. Menadžment mekih tkiva i protetske suprastrukture u implantologiji s estetskog stajališta, Zagreb
 6. 9. – 10. 12. 2011. I. regionalni implantoprotetski ICX kongres, Zagreb
 7. 18. 05. 2012. Estetika lica u medicini, Zagreb
 8. 20. – 21. 10. 2013. Implanto-protetski simpozij Inovacije u estetskoj implantologiji, Opatija
 9. 25. 10. 2014. „Jesen u Slavoniji“, Vukovar
 10. 07. 11. 2013. Soft tissue management with Mucograft, Varaždin
 11. 19. 10. 2015. Vođena regeneracija kosti i tkiva – rješenje za uspjeh, Zagreb

 

Međunarodni tečajevi

 1. 31. 01. 2008. Ankylos multi_indicative , Vienna, Austria
 2. 09. 05. 2008. Xive multi_indicative, Frankfurt
 3. 24. – 25. 09. 2010. II. međunarodni regionalni Straumann / Ivoclar Vivadent kongresb za doktore dentalne medicine „Competence in Implant Estetics“, Zagreb
 4. 06. – 08. 10. 2011. IV. Međunarodni kongres Hrvatskoga društva za dentalnu implantologiju, Opatija
 5. 25. – 26. 11. 2011. Astra Tech 3rd Scientific Symposium . Evolutionary development of implantology – howfar have we come   and how far can we get, Antalya
 6. 26. – 27. 10. 2012. 7. Hrvatski međunarodni Quintessence kongres, Zagreb
 7. 09. – 10. 11. 2012. Competence in Esthetics. Četvrti združeni međunarodni Dental Ecxellence kongres i peti međunarodni kongres „Nove tehnologije“, Zagreb
 8. 27. – 28. 09. 2013. Dental Bone and Tissue Regeneration Education and Science, Budapest
 9. 17. – 20. 03. 2014. 2014 NYU College of Dentistry Global Implantology Week Co-sponsored by ZIMMER DENTAL, New York
 10. 23. – 24. 05. 2014. Međunarodni kongres PERIO IMPLANT 4, Opatija
 11. 08. 09. 2014. All-on-4 Surgical Protocol Clinical Course, Lisbon
 12. 18. 09. 2014. Workshop – Techniques for predictable results in plastic periodontal surgery, Berlin
 13. 19. – 20. 09. 2014. Dental Bone and Tissue Regeneration Education and Science, Berlin
 14. 10. – 14. 12. 2014. International implantology-prosthodontic Zoboski seminar, Arabba

 

POPIS RADOVA

Kvalifikacijski radovi:

 1. Siber, Stjepan.
  Sudskomedicinski aspekti procjene boli nakon ozljede lica, čeljusti i usta / doktorska disertacija.
  Zagreb: Stomatološki fakultet, 18. 11. 2016., 123 str. Voditelj: Macan, Darko; Marcikić, Mladen.

 

Objavljeni znanstveni i stručni radovi

Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima

 1. Siber S, Josip Hat , Brakus I, Biocic J et all. Tonsillolithiasis and orofacial pain. Gerodontology. 2012;29(2):1157-60. Q2, JCR čimbenik 1,827, Rad je jednom citiran.
  Tonziloliti su rijetke kalcificirane tvorbe koje najčešće nastaju kao rezultat kronične upale krajnika. Promjene se mogu razlikovati po veličini, obliku i boji. Najčešće su asimptomatski, ali mogu uzrokovati različite simptome kao što su halitoza, osjećaj stranog tijela, disfagija, odinofagija, otalgija i bol u vratu. Pacijent je poslan od strane doktora dentalne medicine radi slučajnog nalaza na ortopantomogramu (radioopakne sijene u području uzlaznog kraka mandibule obostrano, solitarna struktura desno i dvije manje strukture lijevo). Pacijent je imao simptome paroksizmalne orofacijalne boli kao što su: disfagija i bol prilikom gutanja na lijevoj strani, bol je iradirala u područje tonzile, farinksa i donjeg kuta mandibule lijevo. MSCT je potvrdio tonzilolite obostrano. Kliničkim pregledom nismo našli upalne znakove, anamnestički pacijent je imao simptome disfagije, bolnog gutanja i bolova u vratu lijevo više od dvije godine. Pacijent je odbio kirurški tretman. Glosofaringealna neuralgija se rijetko viđa, a svrha ovog rada je ukazati na tonzilolite kao potencijalne uzročnike orofacijalne boli.
  Znanstveni doprinos: U radu je prikazan iznimno rijedak slučaj tonzilolita koji su uzrokovali bolove u području vrata, jezika i ždrijela lijevo. Glavni doprinos je u smislu diferencijalne dijagnostike kod pacijenata s ovakvim tipom bolova.
  Osobni doprinos: Pristupnik je sudjelovao u diferencijalno dijagnostičkoj obradi, prikupljanju, analizi i interpretaciji dobivenih nalaza  i pisanju rada.
 2. Zajc I, Brajdić D, Biočić J, Bošan-Kilibarda I, Kopić V, Stjepan S, Macan D. The effect of tobacco use on oral health and dental readiness in the Croatian Army. J Addict Dis. 2011;30(2):159-     68. Q2, JCR čimbenik 1,46
  Tijekom mnogih ratnih sukoba hitna stomatološka stanja zabilježena su kao značajan morbiditetni faktor, a koji nije direktna posljedica ranjavanja. Svrha ove studije je utvrditi važnost duhana kao rizičnog faktora u razvoju parodontnih bolesti te kao rizični faktor hitnih stomatoloških stanja i borbene spremnosti pripadnika Hrvatske vojske. Ova presječna studija je provedena na ukupno 884 vojnika, i to 650 ročnika i 234 profesionalna vojnika. Nakon oralnog kliničkog pregleda ispitanici su razvrstani u skupine prema borbenoj spremnosti te su ispunili upitnik o korištenju duhana. Većina 62.7% vojnika se očitovalo da su pušači, sa većom prevalencijom među ročnicima nego veteranima. Rezultati su pokazali statistički značajnu razliku između pušača i nepušača u borbenoj spremnosti, supragingivnom i subgingivnom kamencu, gingivitisu i ispunima trećeg razreda. Ročnici puše više (63.8%) od veterana (59.4%), ali sa većom prevalencijom dnevne konzumacije i dužini pušačkih navika na strani veterana. Ovi rezultati ukazuju na važnost razvoja prevencije oralnog zdravlja u Hrvatskoj vojsci. Obje grupe vojnika se odlikuju većim postotkom parodontalnih oboljenja i smanjenom borbenom spremnosti u usporedbi s vojnicima koji nisu pušači. Ta činjenica ukazuje na programe preventivnih mjera protiv pušenja i odvikavanja.
  Znanstveni doprinos: Znanstveni doprinos rada se očituje u evaluaciji oralnog zdravlja pripadnika Hrvatskih oružanih snaga u ovisnosti o konzumiranju duhana i ukazivanju na važnost razvoja prevencije oralnog zdravlja u smislu preventivnih mjera protiv pušenja i odvikavanja.
  Osobni doprinos: Pristupnik je sudjelovao u prikupljanju i obradi podataka
 3. Brakus I, Filipović Zore I, Borić R, Siber S, Švegar D, Kuna T. Analysis of Impacted and Retained Teeth Operated at Department of Oral Surgery School of Dental Medicine. Coll Atropol 2010;34(1):229-233. Q4,  JCR čimbenik odjeka  0,491. Rad je 4 puta citiran.
  Rad je epidemiološka analiza impaktiranih i retiniranih zuba operiranih na Zavodu za oralnu kirurgiju Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. Analiziralo se 4756 pacijenata, a cilj je bio usporediti svjetske epidemiološke podatke, kao i prošla epidemiološka istraživanja u Republici Hrvatskoj.
  Znanstveni doprinos: Rezultati pokazuju da po dijagnozama i operatvnim protokolima pratimo svjetske trendove, a da se epidemiološka slika, ali i operatvni protokoli bitno razlikuju sada i u analizama za Hrvatsku od prije desetak godina.
  Osobni doprinos: Pristupnik je sudjelovao u analizi i interpretaciji dobivenih rezultata  te oblikovanju rada.
 4. Matijević M, Leović D, Popić B, Zubčić V, Prlić A, Siber S, Dinjar K. The importance of thorough preoperative diagnostics of maxillary ameloblastoma:Report of three cases. Coll Antropol. 2010;34:1445-1448. JCR čimbenik odjeka 0,491.
  Ameloblastom, posebice onaj smješten u gornjoj čeljusti je rijedak tumor odontogenog porijekla. Budući da ameloblastom, a naročito njegov unicistički oblik imitira puno učestalije lezije čeljusti dijagnoza se u značajnom broju ameloblastoma gornje čeljusti postavi tek nakon operacije. Od siječnja 1993. do prosinca 2005. kirurški su liječena tri bolesnika sa ameloblastomom gornje čeljusti. Autori iznose kliničke, radiološke i patohistološke značajke ameloblastoma na ovoj rijetkoj lokalizaciji, uz poseban osvrt na značaj temeljite preoperativne dijagnostike.
  Znanstveni doprinos:  U radu je opisana rijetka lokalizacija ameloblastoma u tri slučaja. Takođe, u radu je dan temeljit osvrt na probleme koji se mogu javiti u dijagnostici ameloblastoma u rijetkoj lokalizaciji.
  Osobni doprinos: pristupnik je sudjelovao u prikupljanju podataka i oblikovanju rada.

Znanstveni radovi u drugim časopisima

 1. Siber, Stjepan; Matijević, Marko; Sikora, Miroslav; Leović, Dinko; Mumlek, Ivan; Macan, Darko.
  Procjena traume lica, čeljusti i usta ovisno o spolu, dobi, uzroku i vrsti ozljede // Acta stomatologica Croatica. 49 (2015) , 4; 340-347 (članak, znanstveni).
 2. Anić Milošević, Sandra; Siber, Stjepan; Lapter Varga, Marina; Šlaj, Mladen.
  Debljina profila mekih tkiva kod ispitanika Klase I i Klase II/1 (u dobi od 12 godina) // Acta stomatologica Croatica. 40 (2006) , 2; 126-134 (članak, znanstveni).

 

Kongresna priopćenja (sažetci) u ostalim časopisima

 1. Popić, Bruno; Đanić, Davorin; Kopić, Vlatko; Matijević, Marko; Siber, Stjepan; Dražić, Dražen.
  Radiomorfometrijski indeksi mandibule kao pokazatelji osteoporoze kod žena u menopauzi // Sažeci X. kongres Hrvatskoga društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata i IV. kongres Hrvatskoga društva za oralnu kirurgiju Hrvatskoga liječničkog zbora. U: Acta Stomatologica Croatica 2013 ; 47(3) / Juretić, Mirna ; Macan, Darko (ur.).
  Zagreb, 2013. 277-278 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).
 2. Siber, Stjepan; Dražić, Dražen; Kočar, Miha; Brakus, Ivan.
  Vertikalna augmentacija izrazite atrofije donje čeljusti // Sažeci 5. Međunarodnog kongresa Hrvatskoga društva za dentalnu implantologiju. U: Acta stomatol Croatica 2013 ; 47(4):368-383. / Macan, Darko ; Brajdić, Davor (ur.).
  Zagreb, 2013. 382-382 (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, stručni)
 3. Siber, Stjepan; Macan, Darko; Zajc, Ivan; Brajdić, Davor; Brakus, Ivan.
  Autotransplantacija ili implantacija // Sažeci 3. međunarodnog kongresa Hrvatskoga društva za dentalnu implantologiju Hrvatskoga liječničkog zbora. Acta Stomatologica Croatica 2009 ; 43/4:330-349. (Brkić, Hrvoje Gl.ur.) / Macan, Darko (ur.).
  Zagreb : Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatsko stomatološko društvo HLZ, 2009. 342-342 (poster, domaća recenzija, sažetak, stručni).
 4. Siber, Stjepan; Macan, Darko; Hat, Josip.
  Tonzilolitijaza // Sažeci 4. međunarodnog kongresa Hrvatskog stomatološkog društva HLZ-a. Acta Stomatologica Croatica 2008 ; 42(4): 364-403. / Brkić, Hrvoje (ur.).
  Zagreb : Stomatološki fakultet, Hrvatsko stomatološko društvo Hrvatskoga liječničkog zbora, 2008. 374-374 (predavanje, domaća recenzija, sažetak, stručni).

 

Sažetci u zbornicima skupova

 1. Brakus, Ivan; Filipović-Zore, Irina; Stipetić Ivica; Borić, Ratka; Siber, Stjepan.
  Osteonekroza povezana s bisfosfonatima // Zbornik sažetaka. 3. Kongres Hrvatskoga društva za oralnu kirurgiju HLZ, Godišnji sastanak Hrvatskoga društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata HLZ, 70. godina Klinike za kirurgiju lica, čeljusti i usta. Klinička bolnica Dubrava, Zagreb.
  Zagreb : Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb, 2009. 49-49 (predavanje, domaća recenzija, sažetak, stručni).
 2. Zajc, Ivan; Macan, Darko; Siber, Stjepan; Brajdić, Davor; Bakken, B; Bakken, K.
  Laser Doppler Flowmetar u oralnoj kirurgiji – prikaz slučaja // Zbornik sažetaka. 3. Kongres Hrvatskoga društva za oralnu kirurgiju HLZ, Godišnji sastanak Hrvatskoga društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata HLZ, 70. godina Klinike za kirurgiju lica, čeljusti i usta. Klinička bolnica Dubrava, Zagreb.
  Zagreb : Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb, 2009. 79-79 (poster, domaća recenzija, sažetak, stručni).

 

Neobjavljena sudjelovanja na skupovima

 1. Siber, Stjepan; Macan, Darko; Hat, Josip.
  Tonzilolitijaza – pomislite na nju! // (predavanje, neobjavljeni rad, stručni).